Välkommen till Alingsås Tunnplåtscenter. En unik satsning för att stärka svensk industriell konkurrenskraft genom att erbjuda alla som verkar i branschen kompetens, utbildning samt idé- och testproduktion.

Inom ramen för ATC skall det byggas upp och långfristigt etableras ett tunnplåtstekniskt kompetenscenter i Alingsås. Genom att integrera befintliga teknologier och komplexa know-how-strukturer i en industriell miljö skapas ett unikt kunskapscentrum. Närheten till en mekanisk verkstad, där redan etablerad teknik såsom laserskärning, kantpressning och konventionell svetsning finns och som nu kompletteras med en robotiserad lasersvetscell, gör att vi kan fokusera på nya utvecklings- och utbildningsmöjligheter.